IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH A BAZÉNŮ

Provádíme izolace nejen plochých střech pomocí svařování měkčených PVC fólií. Touto technologií se izolují především mírné a velmi mírné sklony střech při budování nových objektů. Je však také velmi rozšířenou technologií pro rekonstrukce starých střech z asfaltových pásů, díky níž nemusí dojít k demontáži stávající vrstvy.

Vlastnosti PVC fólií:

  • dlouhá životnost
  • vynikající odolnost povětrnostním vlivům
  • odolnost vůči prorůstání kořínků
  • vysoká chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
  • odolnost proti chemikáliím
  • vysoká UV stabilita a požární odolnost
  • barevná stálost
  • vysoká propustnost pro vodní páry
  • vynikající svařitelnost a zpracovatelnost
  • minimální přitížení nosné konstrukce střechy